Product

EVAPORATOR FOR AIR BLAST FREEZER AND IQF
EVAPORATOR FOR AIR BLAST FREEZER AND IQF

Price : Contact us for best price

  • Origin :
  • Condition :
    Order

Sản phẩm 

Coil cho dàn lạnh hầm đông gió, tủ đông gió

 

Đặc tính kỹ thuật

Chúng tôi có phần mếm bản quyền (dành cho nhà sản xuất dàn) để tính toán, thiết kế công suất và cấu trúc dàn tối ưu nhất cho từng loại hàng cụ thể cần cấp đông

Chúng tôi phần mềm bản quyền tính toán thời gian đông của từng loại sản phẩm cụ thể như loại hàng, kích thước hàng, trọng lượng hàng và nhiệt độ đầu vào. 

Chúng tôi là nhà sản xuất quạt chuyên dùng cho đông gió, quạt có lưu lượng gió cao và áp suất gió lên đến 240 Pa. Dẫn đến thời gian đông của sản phẩm nhanh hơn.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ THÔNG TIN KỸ THUẬT CHI TIẾT HƠN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

Details product image

  • FREEZER COIL

  • NH3 FREEZER COIL

  • FREON FREEZER COIL

  • KIND OF MATERIALS FOR FINS

  • SPECIAL FANS FOR FREEZER WITH AIR PRESSURE 240 Pa

TOP