Hỗ trợ trực tuyến

 • Phòng kinh doanh
 • Phòng kỹ thuật
  • Điện thoại : 0903820352 (A. Chương)
   Đường dây nóng : 0918030427 (A. DŨNG) 

  CHÚNG TÔI CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN

  TUYỂN DỤNG THỢ HÀN ÁP LỰC, THỢ CƠ KHÍ

  TOP